5 manieren om de cultuur te bewaken in een groeiend bedrijf

Etesian groeit. We zijn nu met zo’n 60 man. Rob is meegegroeid van 6 man tot de grootte die we nu hebben. Etesian is dus tien keer zo groot geworden in die paar jaar en die groei en grootte brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Denk aan procedures die uitgewerkt moeten worden, soms wat formelere en strakkere regels, een fatsoenlijk onboarding proces en misschien wel het allerbelangrijkste: het bewaken van de cultuur, wat maakt Etesian Etesian?

Etesian heeft vanaf het begin een informele en familiaire cultuur gehad, maar wel harde werkers. Ons-kent-ons en een get-the-job-done mentaliteit. De natuurlijke cultuur behouden binnen een bedrijf gaat prima tot een man of 30, maar daarna merk je dat dat lastiger wordt. Zeker de laatste tijd merk je dat het lastig is om iedereen nog te spreken bij meetings of andere events. Niet alleen voor Rob, maar ook voor de directie (Lars en Sven) wordt het lastiger om bereikbaar te blijven voor iedereen. Ook zij hebben het drukker nu het bedrijf groter en groter wordt.

Ook wij worstelen met het cultuurvraagstuk. Hoe kunnen we onze cultuur behouden, bewaken en misschien wel evolueren? Rob neemt je mee en legt je 5 manieren uit om de cultuur te bewaken in een groeiend bedrijf.

1. Vastleggen van de cultuur

De cultuur is iets ontastbaars, zeker voor nieuwe medewerkers. Je weet vaak wel wat het inhoudt voor jezelf, maar als je het moet uitleggen wordt het lastig. Het is daarom belangrijk om het als bedrijf wel onder woorden te kunnen brengen en het vast te leggen. Op die manier is de cultuur altijd uit te leggen aan anderen.

Leg ook voorbeelden vast waarin de cultuur tot uiting komt. Dit werkt een stuk beter dan een opsomming van een paar termen.

2. Integreer cultuur in het wervingsproces

Iets wat we geleerd hebben tijdens de groei is om alleen te groeien met mensen die bij onze cultuur passen. Het heeft geen zin om een topper binnen te halen die vervolgens heel anders denkt dan het gros van het bedrijf. Dat is vaak eindig.

Het selecteren begint aan de poort. Leg de cultuur direct goed uit aan potentiële werknemers. Dat geeft duidelijkheid en hen ook direct de kans om te beslissen of zij wel passen binnen de cultuur.

3. Communicatie en betrokkenheid

Iedereen moet op de hoogte zijn van de cultuur. Open communicatie over de waarden en normen is daar een belanrijk onderdeel van. Dit zorgt voor meer betrokkenheid van de werknemers en laat dat nou juist een belangrijke pijler zijn van de cultuur van Etesian.

Bij de Data Analytics & Integratie-unit (DA & I) hebben we bij onze laatste barbeque twee uur lang een “open forum” gehad met de hele unit waar iedere medewerker zijn zegje kon doen. Wat vind je goed? Wat kan beter?

En het allerbelangrijkste voor Etesian? Luisteren en er iets mee doen als dat nodig is!

4. Voorbeeldgedrag

De directie en management moeten de cultuur ademen en uiten. Dit komt vooral tot uiting in hun acties en beslissingen. Dit voorbeeldgedrag zorgt ervoor dat de cultuur zichtbaar is voor de werknemers.

Door open te blijven communiceren en open te staan voor kritiek, hopen we dan ook dat er begrip opgebracht kan worden voor ieders standpunt. Of het nu van de directie is of van de werknemer.

5. Evaluatie & evolutie

En net zoals met alles, moet ook de cultuur onderhevig zijn aan continue evaluatie. Je bewaakt en controleert je cultuur. Is het nog van deze tijd? Past de cultuur nog wel bij de grootte van het bedrijf? Of moeten we dingen aanpassen en nuanceren om het weer passend en werkbaar te maken?

Identificeer eventuele knelpunten of gebieden waar de cultuur kan worden versterkt en neem passende maatregelen.

Het bewaken van de cultuur in een groeiend bedrijf vereist voortdurende aandacht en inspanning, maar het is essentieel om de identiteit en het succes van het bedrijf te behouden.

Alles over Integrate 2023

Afgelopen maand was het weer tijd voor Integrate, een conferentie waar integratiespecialisten samenkomen. Dit jaar waren er ongeveer 250 aanwezigen in Londen en nog eens zo’n 450 deelnemers online. Vanuit Etesian hebben zowel Rob Fox als Sjoerd Alaerds online deelgenomen aan Integrate 2023. Tijdens deze blog staan we stil bij de belangrijkste aankondigingen punten die zijn besproken. 

Waarom starten met AIS en waarom nu? 

Gezien de markttrends is het moment nu gekomen om over te stappen naar Azure Integration Services (AIS). Waarom? Dat leggen we je graag uit.

 • Omdat de BizTalk-resources steeds schaarser worden, waardoor de tarieven alsmaar hoger worden
 • Omdat de vraag naar Azure Integratie Architecten steeds groter wordt, waardoor het interesse- en kennisgebied verplaatst richting AIS 
 • Vanwege de revolutie van AI en hoe dit toe te passen binnen jouw organisatie 

Microsoft Integratie 

Microsoft Integratie in het bijzonder AIS bestaat uit onderstaande onderdelen. Hierbij is het belangrijk om de juiste onderdelen te zoeken bij het doel. Waarbij rekening gehouden dient te worden met alle aspecten, zoals kosten, security, etc. 

Om dit te ondersteunen zijn onderstaande tools geschikt om te gebruiken voor elke integratie, met elk kennisniveau van de developer, van Low Code naar High Code (Code First). 

In de onderstaande grafiek is te zien hoe de groei van AIS eruitziet. Waar uit je kunt afleiden hoe AIS aan het groeien is met cijfers die je doen verbazen. 

Toekomst en de weg ernaartoe 

Er wordt gewerkt aan een optimale migratie als het gaat om migreren van BizTalk (on-premise) naar AIS (cloud), als het gaat om de kosten en snelheid. Zoals te zien in onderstaand plaatje worden er ook functionaliteiten vanuit BizTalk naar AIS gebracht, zoals BizTalk Map Support, waarbij de custom .Net assemblies kunnen worden gebruikt. 

Daarnaast wordt er ook volop ingezet op CoPilot, een ondersteunende tool als het gaat om ontwikkelen. Er is een integratie van CoPilot gemaakt in Power Automate, waarmee je een vraag kunt stellen via CoPilot hoe je bepaalde ontwikkelstappen moet doen (te vergelijken met ChatGPT, maar dan gespecialiseerd voor ontwikkelen binnen AIS). 

API Management

API Management (APIM) is een onderdeel binnen AIS, waarmee het mogelijk is om je API’s te managen. 

Wat is nieuw? 

Azure API Center 

De primaire functie is om een gecentraliseerde locatie te bieden voor het volgen van API’s, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden ontdekt, hergebruikt en beheerd. 

Integratie met Application Insights 

APIM kan geïntegreerd met Application Insights om inzichten te krijgen in de prestaties en het gebruik van de API’s. Hiermee kunnen de API’s worden gemonitord en geanalyseerd. 

Azure Load Testing 

Met Azure Load Testing kunnen de API’s worden getest op het gebied van prestaties en schaalbaarheid. Het is mogelijk om regressietesten te doen die zwaar gebruik van de API simuleert, waarna het geanalyseerd kan worden in Application Insights. 

Postman integratie 

Azure API Management biedt nu integratie met Postman, wat een populaire API-ontwikkelings- en testtool is. Hiermee kan het API-ontwikkelings- en testproces gestroomlijnd worden, waardoor het gemakkelijker wordt om met API’s te werken en ervoor te zorgen dat de functionaliteit en prestaties voldoen aan de eisen. 

Tevens is de Postman-integratie ook als Add-On beschikbaar in Visual Studio. 

Synthetic GraphQL 

Met Synthetic GraphQL kunnen moeiteloos GraphQL API’s worden gemaakt en beheerd. Waarmee het ook mogelijk is om een bestaande API makkelijk beschikbaar te stellen als GraphQL API, zo is het ook mogelijk om 2 API’s samen te voegen in 1 GraphQL API voor de buitenwereld. 

Microsoft Defender voor API’s 

Microsoft Defender voor API helpt met het beschermen van de API’s tegen veelvoorkomende bedreigingen. Enkele van de belangrijkste functies van Defender voor API’s zijn: detectie van bedreigingen, detectie van bots en snelheidsbeperking. 

Logic Apps 

Logic Apps is een onderdeel binnen AIS, waarmee een flow georchestreerd kan worden. In de BizTalk-wereld staan deze bekend als Orchestrations. 

Wat is nieuw voor developers? 

Designer 2.0 

De designer heeft een upgrade gehad, waarbij “Zoom in” is toegevoegd, met een bijbehorende mini-map. 

Data Mapper 

De Data Mapper is een visuele mapping tool, die te vergelijken is met de “oude” BTM mappings binnen BizTalk. Echter is er een verbeterslag toegepast. Zo is het mogelijk om alleen de velden te selecteren die je nodig hebt om de mappings te maken, waardoor je een beter overzicht hebt van de mapping. 

Custom Code Support 

Het is mogelijk om custom .NET code componenten toe te voegen, waardoor een migratie makkelijker gemaakt kan worden, doordat de huidige custom componenten kunnen worden meegenomen naar de cloud. Met het toevoegen van Custom Code Support is het ook mogelijk om lokaal te debuggen. 

Export Tool 

Er is een Export Tool toegevoegd aan het pakket van Logic Apps, wat het exporteren van (een groep) Logic Apps als een project makkelijker maakt. Dit is ook toegevoegd aan de Logic Apps Standard Extension in Visual Studio Code, de open source editor van Microsoft. 

Wat te verwachten in de nabije toekomst 

Microsoft heeft de focus gelegd op de developer experience in het bijzonder in volgende gebieden:

 • Onboarding van Developers, door VS Code installatie eenvoudiger te maken en de juiste tool aan te bieden voor begeleiding en afhankelijkheden 
 • Lokale ontwikkelingen, zoals Metadata bestanden en het parameteriseren van connecties, vanaf het begin.
 • DevOps support waarmee het genereren van infrastructuur templates en CI/CD pipeline mogelijk gemaakt wordt

Service Bus 

Wat is nieuw?

Wachtwoord loos authenticatie voor JMS (Java Message Service) 

Door het toevoegen van AAD (Azure Active Directory) authenticatie en het ondersteunen van Managed identities and Service principals, is het mogelijk op een andere manier de authenticatie toe te passen. 

Performance verbeteringen 

 • Consistentie van Low Latency op de entiteiten, door multi-tiered storage en het verbeteren van de betrouwbaarheid 
 • Partitioned namespaces alleen voor Premium 
  • waarbij een hoge schaalbaarheid is door meerdere partities toe te staan.  
  • dit is handig bij scenario’s met hoge doorvoer 
  • order afhankelijkheid kan worden afgedwongen door partitie sleutels of sessies 

Aankomende previews 

Durable terminus 

Deze feature legt de focus op een aantal punten. Het oplossen van connectie issues met containers en gedistribueerde systemen. Tevens is het mogelijk om verbroken links te herstellen. Als punt het beteren van de betrouwbaarheid door end-to-end tracken. 

Geo data replication 

Tijdens Integrate 2023 werd er ook aandacht gegeven aan de migratiestappen om succesvol van BizTalk Server naar AIS te migreren. 

Er zijn 5 basis stappen welke opgevolgd dienen te worden voor een succesvolle migratie.

 1. Assessment 
 2. Design 
 3. Development 
 4. Testing 
 5. Deployment 

Natuurlijk zijn dit de algemene basis stappen welke gevolgd dienen te worden, voor een succesvolle migratie. Maar zoals velen weten is niet elke migratie hetzelfde.

Etesian heeft ervaren integratiespecialisten aan boord om hierbij de ondersteunen. Neem contact op via [email protected].

F1 is meer dan alleen een autosport

Een vraag die ik als Integration Consultant geregeld krijg, is wat het verschil is tussen systeemintegratie en data-integratie. Laat ik Formule 1, een sport die tegenwoordig wel tot de verbeelding spreekt, eens gebruiken om dat verschil uiteen te zetten. In deze blog leg ik uit waarom het één veelal niet zonder het ander kan.

Rollende computer

Het is alweer ruim een week geleden dat “onze” Max wereldkampioen werd in de Formule 1. Ooit was dat een autosport. Maar het is tegenwoordig zo veel meer. De auto waarmee Max wereldkampioen werd, is een rollende computer met een motor erin.

Een Formule 1 auto heeft tegenwoordig meer dan 300 sensoren aan boord. Vervolgens zijn er langs de baan én in de pit duizenden sensoren aanwezig. We krijgen daarmee steeds meer “Insights” te zien als we een Formule 1 race bekijken. Hoe efficiënt was de pitstop? Hoe snel reageerde een coureur bij de start? Wie nam het meeste risico tijdens een race? Deze Insights zijn mogelijk door alle data zo snel mogelijk vanuit de auto en de baan bij de kijker te krijgen. Voor veel mensen is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar het hart van een Integration of Data Analytics Developer gaat daar stiekem toch harder van kloppen.

De Insights van F1 zijn Powered by AWS. Dat betekent dat Amazon Web Services wordt gebruikt voor het verwerken en interpreteren van alle data. AWS geeft toegang tot ontzettend veel rekenkracht, Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI). Toch moet het harde werk nog steeds gedaan worden door ons, de architecten en ontwikkelaars. Je kunt nog zo veel data opsturen, als je het niet slim verwerkt, komt de data nog steeds niet op een snelle en juiste manier bij de kijkers. Het gebruik van de juiste technieken, die je ter beschikking hebt binnen de cloud waarin je opereert, is hierbij de belangrijkste factor.

Het integratieprobleem: Data zo snel mogelijk op de juiste plek

Als je het over het transport van de data hebt, dan gaat het vooral over de problematiek die te maken heeft met systeemintegratie. De sensoren sturen events (hele kleine berichten) met data. Je wilt deze berichten zo snel mogelijk op de juiste plek laten landen. Dit hoeft niet op een gestructureerde, maar wel op een integere en veilige manier.

Als System Integrator kun je bijvoorbeeld de volgende vraag stellen: Moeten berichten in de juiste volgorde worden verwerkt? Of is een parallelle verwerking, en daarmee veel snellere verwerking, de beste keuze? Daarnaast moeten deze berichten zo snel mogelijk gebruikt kunnen worden om weer te geven. Hoe nauwkeurig moet deze data zijn voor de kijker thuis op de bank? Is alle data nodig, of voldoet een klein deel van de enorme set aan berichten ook? Laten we er even vanuit gaan dat de plas- en bierpauzes de enige strategische keuzes van kijkers zijn. Dan mag er gerust wat afwijking in de berichtgeving zitten. Voor de kijker maakt het echt niet uit of Hamilton Verstappen over 5 rondes of 7 rondes in zal halen (tenzij dat vlak voor de finish lukt). Je kunt hiervoor dus met een kleinere dataset werken dan een F1 team dat de strategische keuzes hierop baseert.

Azure Event Grid functional model
Event Grid in Azure is een van de speelplaatsen van een integratie developer (Microsoft docs)

Het data analytics probleem: De juiste weergave van die data

Maar met ruwe data alleen kan een kijker vrij weinig. Het is niet zo interessant om een berichtje te zien met wat ’timestamps’ en waardes erin. Data moet op een juiste manier weergegeven worden.

De Data Integrator zorgt ervoor dat data op een juiste manier getransformeerd wordt en in een gestructureerde vorm wordt klaargezet voor weergave.

Een Data Integrator zal zich dus afvragen wat de beste manier is om de ruwe gegevens op te slaan. Daarbij is het van belang dat ze op een snelle en juiste manier geïnterpreteerd en weergegeven kunnen worden op een tv scherm. Het maakt dus uit waarvoor deze data gebruikt wordt.

Een Integration Developer maakt zich echter totaal niet druk om hoe berekend wordt dat de banden van Max ‘bijna op’ zijn. Of wanneer Hamilton er voorbij steekt. Een Data Integrator daarentegen kan zich hier wel degelijk druk om maken. Het slim klaarzetten van de data kan betekenen dat het systeem het in enkele seconden tevoorschijn tovert, of er een half uur voor nodig heeft.

Architecture diagram for automated enterprise BI with Azure Synapse and Azure Data Factory
Data Factory is dan weer de speelplaats van de data integrator (Microsoft docs)

En het gaat veel, veel verder

Op bijna iedere Formule 1 auto prijkt tegenwoordig een IT-partner. Denk hierbij aan Oracle (Red Bull), Microsoft (Renault), Splunk (McLaren) en Tibco (Mercedes). Het geeft aan hoe belangrijk deze partners voor ze zijn. En dat is zeker niet alleen om data heen en weer te schuiven of weer te geven. Zonder de IT van deze organisaties is het niet meer mogelijk om de auto te ontwikkelen. En al helemaal niet om wedstrijden te winnen.

Onderstaand filmpje geeft een goed beeld van hoe belangrijk IT, en met name de cloud, tegenwoordig is voor een sport als Formule 1. Rob Smedley van Formula 1 laat zien hoe AWS cruciaal is geweest voor de ontwikkeling van de nieuwe regelgeving voor 2022.

Photo header by Grahampurse (CC0 license) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Verstappen_(Austin_2021).jpg


Power BI en Azure Data Factory

Een goede klant van ons was aan de slag gegaan met Microsoft Power BI. Na verloop van tijd kwam het besef dat de weg die ze waren ingeslagen niet houdbaar was. In een korte periode waren veel rapporten gerealiseerd. Door de snelheid van de realisatie was er te weinig aandacht besteed aan de het onderhoud van de rapporten. Tijd om ze op te schonen en te verbeteren was er niet. Voor het genereren van de rapporten waren bovendien handmatige handelingen nodig op de laptop van een medewerker. Daarmee was er te veel afhankelijkheid van één persoon. Daarom besloten ze om toch een volledige datawarehouse oplossing te implementeren. Aangezien wij als Etesian ook al de website ontwikkelen en beheren, vroegen zij ons om ook dit datawarehouse project met meerdere van onze consultants vorm te geven. In deze blog lees je hoe wij dat hebben opgepakt.

Te veel informatie

Alleen al voor de afdelingen Marketing en E-commerce zijn ruim 100 Power BI rapporten gemaakt waarin zij door de bomen het bos niet meer zagen. Bovendien bevatten al deze rapporten niet alle stuurinformatie waarover de Marketing afdeling graag zou willen beschikken. Ook andere afdelingen wisten niet meer om te gaan met de overvloed aan informatie. Door de creatieve inborst van medewerkers en toepassing van huisstijl en logo waren het fraaie rapporten geworden, maar de indeling verschilde nogal per rapport. Het werd langzaamaan zaak om te optimaliseren, rapporten gebruikersvriendelijk te maken en herijken van de informatiebehoefte. 

De handmatige werkzaamheden die nodig waren voor het genereren van de rapporten vormden een risico. Mocht deze medewerker uitvallen dan was geen overdracht mogelijk en valt de rapportageproductie stil. Data uit het bronsysteem verzamelen en opslag vonden plaats in een AWS (Amazon Web Services) omgeving. Hierdoor zijn extra veelal handmatige handelingen nodig om de data klaar te zetten in de Azure (Microsoft) omgeving voor gebruik door Power BI. De klant zag dit als een aanzienlijk risico voor de lange termijn en heeft ons om advies gevraagd.

Azure Data Factory

We hebben de klant geadviseerd, een projectplan opgesteld en dit opgepakt met meerdere consultants. Allereerst is een back-up van de brondata uit AWS overgezet op een SQL Server database in een eigen Azure omgeving. Vervolgens wordt alle benodigde data voor Power BI geladen in een Azure datawarehouse. Dit laden gebeurt met behulp van data pijplijnen in Azure Data Factory. Dat is een component van Azure waarmee data van de ene naar andere database gekopieerd kan worden en eenvoudig in te stellen is. Voor dit project hebben we in de Azure Data Factory een aantal best practices meegenomen:

 • Per object (binnen de bron) een enkele pijplijn;
 • Snel laden, om bronsystemen minimaal te belasten;
 • Incrementeel laden, om grote gegevensobjecten niet elke keer volledig in te laden.

Voordeel van de ondersteuning met Azure Data Factory is dat geen handmatige acties meer nodig zijn om Power BI rapporten te verversen. Dit gebeurt rechtstreeks in Power BI Service aangezien nu ook de brondata online, dus in Azure, staat. Bijkomend voordeel is dat diverse andere handmatige werkzaamheden overbodig zijn geworden. Ook is de rapportenproductie minder afhankelijk van een specifieke persoon aangezien alle voorbereidingen van data voor gebruik in Power BI online plaatsvinden.

Vermindering van het aantal rapporten

Door automatisering van datastromen aan de ‘achterkant’ kunnen we de hoeveelheid Power BI rapporten voor de Marketing afdeling drastisch verminderen. Dat levert ruimte en inhoud op voor verdere afstemming over de informatiebehoefte aan de ‘voorkant’. Doordat definities nu eenduidig zijn, stelt het de klant in staat om de kracht van Power BI in te zetten. Dit resulteert in dashboards die op visueel aantrekkelijke wijze inzicht geeft in de bedrijfsvoering. De klant kan stuurinformatie gebruiken waar het voor bedoeld is: handelen naar inzicht uit data.

Dit project met Power BI en Data Factory loopt gestaag. We vertellen je er graag meer over.