5 manieren om de cultuur te bewaken in een groeiend bedrijf

Het bewaken van de cultuur in een groeiend bedrijf vereist voortdurende aandacht en inspanning, maar het is essentieel om de identiteit en het succes van het bedrijf te behouden.
Cultuur bewaken

Etesian groeit. We zijn nu met zo’n 60 man. Rob is meegegroeid van 6 man tot de grootte die we nu hebben. Etesian is dus tien keer zo groot geworden in die paar jaar en die groei en grootte brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Denk aan procedures die uitgewerkt moeten worden, soms wat formelere en strakkere regels, een fatsoenlijk onboarding proces en misschien wel het allerbelangrijkste: het bewaken van de cultuur, wat maakt Etesian Etesian?

Etesian heeft vanaf het begin een informele en familiaire cultuur gehad, maar wel harde werkers. Ons-kent-ons en een get-the-job-done mentaliteit. De natuurlijke cultuur behouden binnen een bedrijf gaat prima tot een man of 30, maar daarna merk je dat dat lastiger wordt. Zeker de laatste tijd merk je dat het lastig is om iedereen nog te spreken bij meetings of andere events. Niet alleen voor Rob, maar ook voor de directie (Lars en Sven) wordt het lastiger om bereikbaar te blijven voor iedereen. Ook zij hebben het drukker nu het bedrijf groter en groter wordt.

Ook wij worstelen met het cultuurvraagstuk. Hoe kunnen we onze cultuur behouden, bewaken en misschien wel evolueren? Rob neemt je mee en legt je 5 manieren uit om de cultuur te bewaken in een groeiend bedrijf.

1. Vastleggen van de cultuur

De cultuur is iets ontastbaars, zeker voor nieuwe medewerkers. Je weet vaak wel wat het inhoudt voor jezelf, maar als je het moet uitleggen wordt het lastig. Het is daarom belangrijk om het als bedrijf wel onder woorden te kunnen brengen en het vast te leggen. Op die manier is de cultuur altijd uit te leggen aan anderen.

Leg ook voorbeelden vast waarin de cultuur tot uiting komt. Dit werkt een stuk beter dan een opsomming van een paar termen.

2. Integreer cultuur in het wervingsproces

Iets wat we geleerd hebben tijdens de groei is om alleen te groeien met mensen die bij onze cultuur passen. Het heeft geen zin om een topper binnen te halen die vervolgens heel anders denkt dan het gros van het bedrijf. Dat is vaak eindig.

Het selecteren begint aan de poort. Leg de cultuur direct goed uit aan potentiële werknemers. Dat geeft duidelijkheid en hen ook direct de kans om te beslissen of zij wel passen binnen de cultuur.

3. Communicatie en betrokkenheid

Iedereen moet op de hoogte zijn van de cultuur. Open communicatie over de waarden en normen is daar een belanrijk onderdeel van. Dit zorgt voor meer betrokkenheid van de werknemers en laat dat nou juist een belangrijke pijler zijn van de cultuur van Etesian.

Bij de Data Analytics & Integratie-unit (DA & I) hebben we bij onze laatste barbeque twee uur lang een “open forum” gehad met de hele unit waar iedere medewerker zijn zegje kon doen. Wat vind je goed? Wat kan beter?

En het allerbelangrijkste voor Etesian? Luisteren en er iets mee doen als dat nodig is!

4. Voorbeeldgedrag

De directie en management moeten de cultuur ademen en uiten. Dit komt vooral tot uiting in hun acties en beslissingen. Dit voorbeeldgedrag zorgt ervoor dat de cultuur zichtbaar is voor de werknemers.

Door open te blijven communiceren en open te staan voor kritiek, hopen we dan ook dat er begrip opgebracht kan worden voor ieders standpunt. Of het nu van de directie is of van de werknemer.

5. Evaluatie & evolutie

En net zoals met alles, moet ook de cultuur onderhevig zijn aan continue evaluatie. Je bewaakt en controleert je cultuur. Is het nog van deze tijd? Past de cultuur nog wel bij de grootte van het bedrijf? Of moeten we dingen aanpassen en nuanceren om het weer passend en werkbaar te maken?

Identificeer eventuele knelpunten of gebieden waar de cultuur kan worden versterkt en neem passende maatregelen.

Het bewaken van de cultuur in een groeiend bedrijf vereist voortdurende aandacht en inspanning, maar het is essentieel om de identiteit en het succes van het bedrijf te behouden.