Alles over Integrate 2023

Afgelopen maand was het weer tijd voor Integrate, een conferentie waar integratiespecialisten samenkomen. Dit jaar waren er ongeveer 250 aanwezigen in Londen en nog eens zo’n 450 deelnemers online. Vanuit Etesian hebben zowel Rob Fox als Sjoerd Alaerds online deelgenomen aan Integrate 2023. Tijdens deze blog staan we stil bij de belangrijkste aankondigingen punten die zijn besproken. 

Waarom starten met AIS en waarom nu? 

Gezien de markttrends is het moment nu gekomen om over te stappen naar Azure Integration Services (AIS). Waarom? Dat leggen we je graag uit.

 • Omdat de BizTalk-resources steeds schaarser worden, waardoor de tarieven alsmaar hoger worden
 • Omdat de vraag naar Azure Integratie Architecten steeds groter wordt, waardoor het interesse- en kennisgebied verplaatst richting AIS 
 • Vanwege de revolutie van AI en hoe dit toe te passen binnen jouw organisatie 

Microsoft Integratie 

Microsoft Integratie in het bijzonder AIS bestaat uit onderstaande onderdelen. Hierbij is het belangrijk om de juiste onderdelen te zoeken bij het doel. Waarbij rekening gehouden dient te worden met alle aspecten, zoals kosten, security, etc. 

Om dit te ondersteunen zijn onderstaande tools geschikt om te gebruiken voor elke integratie, met elk kennisniveau van de developer, van Low Code naar High Code (Code First). 

In de onderstaande grafiek is te zien hoe de groei van AIS eruitziet. Waar uit je kunt afleiden hoe AIS aan het groeien is met cijfers die je doen verbazen. 

Toekomst en de weg ernaartoe 

Er wordt gewerkt aan een optimale migratie als het gaat om migreren van BizTalk (on-premise) naar AIS (cloud), als het gaat om de kosten en snelheid. Zoals te zien in onderstaand plaatje worden er ook functionaliteiten vanuit BizTalk naar AIS gebracht, zoals BizTalk Map Support, waarbij de custom .Net assemblies kunnen worden gebruikt. 

Daarnaast wordt er ook volop ingezet op CoPilot, een ondersteunende tool als het gaat om ontwikkelen. Er is een integratie van CoPilot gemaakt in Power Automate, waarmee je een vraag kunt stellen via CoPilot hoe je bepaalde ontwikkelstappen moet doen (te vergelijken met ChatGPT, maar dan gespecialiseerd voor ontwikkelen binnen AIS). 

API Management

API Management (APIM) is een onderdeel binnen AIS, waarmee het mogelijk is om je API’s te managen. 

Wat is nieuw? 

Azure API Center 

De primaire functie is om een gecentraliseerde locatie te bieden voor het volgen van API’s, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden ontdekt, hergebruikt en beheerd. 

Integratie met Application Insights 

APIM kan geïntegreerd met Application Insights om inzichten te krijgen in de prestaties en het gebruik van de API’s. Hiermee kunnen de API’s worden gemonitord en geanalyseerd. 

Azure Load Testing 

Met Azure Load Testing kunnen de API’s worden getest op het gebied van prestaties en schaalbaarheid. Het is mogelijk om regressietesten te doen die zwaar gebruik van de API simuleert, waarna het geanalyseerd kan worden in Application Insights. 

Postman integratie 

Azure API Management biedt nu integratie met Postman, wat een populaire API-ontwikkelings- en testtool is. Hiermee kan het API-ontwikkelings- en testproces gestroomlijnd worden, waardoor het gemakkelijker wordt om met API’s te werken en ervoor te zorgen dat de functionaliteit en prestaties voldoen aan de eisen. 

Tevens is de Postman-integratie ook als Add-On beschikbaar in Visual Studio. 

Synthetic GraphQL 

Met Synthetic GraphQL kunnen moeiteloos GraphQL API’s worden gemaakt en beheerd. Waarmee het ook mogelijk is om een bestaande API makkelijk beschikbaar te stellen als GraphQL API, zo is het ook mogelijk om 2 API’s samen te voegen in 1 GraphQL API voor de buitenwereld. 

Microsoft Defender voor API’s 

Microsoft Defender voor API helpt met het beschermen van de API’s tegen veelvoorkomende bedreigingen. Enkele van de belangrijkste functies van Defender voor API’s zijn: detectie van bedreigingen, detectie van bots en snelheidsbeperking. 

Logic Apps 

Logic Apps is een onderdeel binnen AIS, waarmee een flow georchestreerd kan worden. In de BizTalk-wereld staan deze bekend als Orchestrations. 

Wat is nieuw voor developers? 

Designer 2.0 

De designer heeft een upgrade gehad, waarbij “Zoom in” is toegevoegd, met een bijbehorende mini-map. 

Data Mapper 

De Data Mapper is een visuele mapping tool, die te vergelijken is met de “oude” BTM mappings binnen BizTalk. Echter is er een verbeterslag toegepast. Zo is het mogelijk om alleen de velden te selecteren die je nodig hebt om de mappings te maken, waardoor je een beter overzicht hebt van de mapping. 

Custom Code Support 

Het is mogelijk om custom .NET code componenten toe te voegen, waardoor een migratie makkelijker gemaakt kan worden, doordat de huidige custom componenten kunnen worden meegenomen naar de cloud. Met het toevoegen van Custom Code Support is het ook mogelijk om lokaal te debuggen. 

Export Tool 

Er is een Export Tool toegevoegd aan het pakket van Logic Apps, wat het exporteren van (een groep) Logic Apps als een project makkelijker maakt. Dit is ook toegevoegd aan de Logic Apps Standard Extension in Visual Studio Code, de open source editor van Microsoft. 

Wat te verwachten in de nabije toekomst 

Microsoft heeft de focus gelegd op de developer experience in het bijzonder in volgende gebieden:

 • Onboarding van Developers, door VS Code installatie eenvoudiger te maken en de juiste tool aan te bieden voor begeleiding en afhankelijkheden 
 • Lokale ontwikkelingen, zoals Metadata bestanden en het parameteriseren van connecties, vanaf het begin.
 • DevOps support waarmee het genereren van infrastructuur templates en CI/CD pipeline mogelijk gemaakt wordt

Service Bus 

Wat is nieuw?

Wachtwoord loos authenticatie voor JMS (Java Message Service) 

Door het toevoegen van AAD (Azure Active Directory) authenticatie en het ondersteunen van Managed identities and Service principals, is het mogelijk op een andere manier de authenticatie toe te passen. 

Performance verbeteringen 

 • Consistentie van Low Latency op de entiteiten, door multi-tiered storage en het verbeteren van de betrouwbaarheid 
 • Partitioned namespaces alleen voor Premium 
  • waarbij een hoge schaalbaarheid is door meerdere partities toe te staan.  
  • dit is handig bij scenario’s met hoge doorvoer 
  • order afhankelijkheid kan worden afgedwongen door partitie sleutels of sessies 

Aankomende previews 

Durable terminus 

Deze feature legt de focus op een aantal punten. Het oplossen van connectie issues met containers en gedistribueerde systemen. Tevens is het mogelijk om verbroken links te herstellen. Als punt het beteren van de betrouwbaarheid door end-to-end tracken. 

Geo data replication 

Tijdens Integrate 2023 werd er ook aandacht gegeven aan de migratiestappen om succesvol van BizTalk Server naar AIS te migreren. 

Er zijn 5 basis stappen welke opgevolgd dienen te worden voor een succesvolle migratie.

 1. Assessment 
 2. Design 
 3. Development 
 4. Testing 
 5. Deployment 

Natuurlijk zijn dit de algemene basis stappen welke gevolgd dienen te worden, voor een succesvolle migratie. Maar zoals velen weten is niet elke migratie hetzelfde.

Etesian heeft ervaren integratiespecialisten aan boord om hierbij de ondersteunen. Neem contact op via [email protected].