Management & Advies

Samen doelen behalen. Het verbeteren van de effectiviteit van uw bedrijfsvoering, de bedrijfsstrategie en operationele processen. Daar maken onze gedreven mensen zich hard voor. Van advies tot implementatie, u kunt erop rekenen dat de klus wordt geklaard.

Altijd en overal prettig en effectief samenwerken


Projectmanagement

Wat is projectmanagement

Projectmanagement is het aansturen van een project met behulp van een projectmatige aanpak. Dat project komt voort uit een probleem. Een probleem kan van alles zijn: het bouwen van een nieuw gebouw, het starten van een nieuwe afdeling, het ontwikkelen van een informatiesysteem.

Wat onze projectmanagers doen

Onze projectmanagers geven leiding aan uw project. Ze zien erop toe dat het volgens planning en budget wordt uitgevoerd. Daarvoor staan ze in nauw contact met alle partijen die bij uw project betrokken zijn.

Microsoft tools

Ook bij Management Consultancy maken wij gebruik van de krachtige tools die Microsoft te bieden heeft. Voor het beheren van projecten en managen van portfolio’s gebruiken we MS Project Online. Diagrammentool Visio Online biedt uitkomst bij het maken, delen en visualiseren van informatie vanaf elke locatie.

Programmamanagement

Wat is programmamanagement

Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken om bepaalde organisatiedoelen te behalen. Dat kan bijvoorbeeld het realiseren van een betere dienstverlening of een betere samenwerking zijn. Bij programmamanagement wordt een programma zodanig aangestuurd dat de doelen dichterbij komen op een manier die aansluit bij uw wensen en eisen.

Wat onze programmamanagers doen

Onze programmamanagers overzien meerdere projecten binnen uw organisatie. Deze projecten dienen uiteindelijk allemaal een gezamenlijk doel. Een programmamanager is erop gericht dat al deze projecten op dezelfde lijn zitten en het uiteindelijke doel helpen bereiken.


Business Consultancy

Wat is Business Consultancy

Bij Business Consultancy krijgt het management van uw organisatie advies over het optimaliseren van de effectiviteit van de bedrijfsstrategie.

Wat onze Business Consultants doen

Onze Business Consultants geven strategisch advies maar kunnen u ook adviseren over organisatie- of ICT-vraagstukken. Tevens zijn ze nauw betrokken bij de implementatie en uitvoering ervan.


Business Analyse

Wat is Business Analyse

Bij Business Analyse worden de behoeften, kansen en problemen van uw organisatie in kaart gebracht om vervolgens te komen tot de juiste oplossingen. Dit raakt aan alle organisatieniveaus: operationeel, tactisch en strategisch.

Wat onze Business Analisten doen

Onze Business Analisten fungeren als schakel tussen de opdrachtgever en het ontwikkelingsteam. Een business analist identificeert, analyseert en specificeert de wensen en eisen en communiceert deze met het alle betrokken partijen. ICT is hierbij vaak een belangrijk onderdeel.

Etesian is Corporate Sponsor van IIBA

Sinds 1 januari 2023 is Etesian Corporate Sponsor van het International Institute of Business Analysis (IIBA). Het IIBA is een onafhankelijke vereniging voor het snelgroeiende vakgebied van Business Analyse.

Onze goed en hoog opgeleide Business Analyse-professionals leveren hun bijdrage door kennis en ervaring te delen, én door hun skills bij te schaven met de kennis en ervaring van andere IIBA-leden. Praten over je vakgebied en begrijpen hoe andere Business Analisten hun vak uitoefenen, leidt tot meer inzichten en professionaliteit. Wat dat voor u als klant betekent? Business Analisten voor uw projecten van het hoogte niveau!

Wilt u meer weten? Stuur ons een bericht: [email protected].


Interim Management

Wat is Interim Management

Interim management verwijst naar het tijdelijk functioneren van onze ervaren managers in uw organisatie. Wij hebben professionals in huis die de rol van interim manager kunnen vervullen voor uw ontwikkelafdelingen, functioneel beheer afdelingen, business analyse of projectmanagement afdelingen. Uiteraard kunnen meerdere competenties worden gecombineerd.

Wat onze Interim Managers doen

Een Interim Manager bij Etesian leidt een of meerdere IT gerelateerde afdeling(en). Zij richten zich op de aansluiting van de operationele en tactische doelen bij de strategie. Om dat te bereiken implementeren ze continu verbeteringen. Zo zijn ze een waardevolle aanvulling van uw Management Team.