DA & I

Data Analytics en Integration gaan vaak hand-in-hand. De data die nodig is voor Data Analytics moet op de een of andere manier op de plek belanden waar er ook iets met de data kan gebeuren. Slimme integratie met andere systemen zorgt voor deze ontkoppeling. Vandaar dat Data Analytics en Integration bij ons op één plek te vinden is.

Een goed huwelijk tussen Data Analytics en Integration


Data Analytics

Wat is Data Analytics

Data Analytics is het verzamelen van data binnen uw bedrijf en dat omzetten in informatie, inzicht en kennis waarmee beter gestuurd kan worden.

Waarom Data Analytics

Iedere dag weer groeit de hoeveelheid data, ook binnen uw bedrijf. Denk alleen al aan de ERP data en financiële data, of het verkeer op uw website. Door deze data met behulp van Data Analytics te structureren en interpreteren, kan er geleerd worden van het verleden en de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd worden voor de toekomst.

Data Analytics is geen tool

Vaak wordt Data Analytics verwart met Data Analytics tools. Data Analytics zelf is geen tool. De tools zijn de hulpmiddelen die ingezet worden om de data te verzamelen en te visualiseren. Denk hier bijvoorbeeld aan SQL Server of Power-BI.

Microsoft

We richten ons met onze Data Analytics competentie op Mircosoft. Met behulp van SQL Server, SSIS, SSRS en Power (BI) Platform zorgen wij ervoor dat de data van uw bedrijf op de juiste plek terecht komt én juist weergegeven wordt.

Onze Data Analytics Consultants zijn allen zeer bedreven in de hele Data Analytics product range die Microsoft op dit moment te bieden heeft. Dit beperkt zich niet tot de traditionele on-premise SQL Server stack, maar omvat ook de laatste ontwikkelingen in de cloud zoals de Azure stack (performance in een handomdraai) en het Power (BI) Platform om krachtige visualisaties te maken en te delen. 


Integration & Azure

Binnen ieder bedrijf zijn er meerdere, soms honderden, systemen te vinden. In al deze systemen is specialistische informatie opgeslagen die gecombineerd moet worden om klanten beter te kunnen bedienen. Met behulp van de juiste integratie kan de data van al deze systemen gecombineerd en ontsloten worden, zonder dat de systemen zelf hier last van hebben.

Cloud Architectuur

Architectuur in de cloud wijkt af van wat u gewend bent on-premise. Maar wat is dan de juiste architectuur in de cloud? Daar kunnen we u bij helpen. We hebben alle kennis in huis om een nulmeting te doen en u verder te helpen met de volgende stappen.

Microsoft Azure

Azure is het Cloud Computing platform van Microsoft. Als wij integreren in de cloud, dan doen we dat in Azure. Simpelweg omdat daar onze expertise ligt.

Microsoft

Ook bij integratie zetten wij in op Microsoft. Als het om integratie binnen uw eigen on-premise omgeving gaat, dan zal er het eerst gedacht worden aan Microsoft BizTalk. In de cloud doen we alles met behulp van Microsoft Azure.