Moderne werkplekbeveiliging in een remote wereld

De belegering van het (digitale) kasteel

Het traditionele kantoor, met zijn hokjes en gesprekken bij de koffieautomaat, vervaagt naar de achtergrond. De moderne werkplek floreert dankzij flexibiliteit, waarbij werknemers inloggen vanuit thuiskantoren, cafés en zelfs vliegtuigen. Deze verschuiving brengt een golf van productiviteit en gemak met zich mee, maar zet ook een cruciale kwestie in de schijnwerpers: beveiliging. Hoe zorg je nu voor moderne werkplekbeveiliging in een remote wereld?

De tijd van een beveiligde perimeter rond een fysiek kantoor is voorbij. Tegenwoordig reizen gegevens door een enorm netwerk van apparaten en locaties, waardoor ze kwetsbaarder zijn dan ooit. Hoe kunnen organisaties hun digitale kasteel versterken en ervoor zorgen dat hun informatie veilig blijft in dit nieuwe landschap?

Hier zijn 7 belangrijke strategieën voor het toepassen van moderne werkplekbeveiliging in een remote wereld:

1. Omarm een cultuur van beveiliging: Beveiliging is niet alleen een zorg van de IT-afdeling. Het is een verantwoordelijkheid voor het hele bedrijf. Regelmatige trainingsprogramma’s kunnen medewerkers toerusten om phishingpogingen te identificeren, wachtwoorden te beschermen en best practices voor het omgaan met gevoelige gegevens te begrijpen. De zwakste plek van een kasteel is de poort, dus is het van fundamenteel belang om een zo betrouwbaar mogelijk poortwachter te hebben.

2. Zero trust, maximaal vertrouwen: De “burcht en gracht”-aanpak, waarbij vertrouwen wordt verleend op basis van locatie, is niet langer voldoende. Zero Trust gaat ervanuit dat iedereen en alles een potentiële bedreiging is totdat het is geverifieerd. Dit betekent dat multi-factorauthenticatie, apparaatencryptie en gedetailleerde toegangscontrole moeten worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot specifieke gegevens. 

3. Cloudbeveiliging: gedeelde verantwoordelijkheid: Veel organisaties maken gebruik van cloudgebaseerde oplossingen voor opslag, communicatie en samenwerking. Hoewel de cloudprovider basisbeveiliging biedt, strekt de verantwoordelijkheid zich ook uit tot de organisatie. Kies zorgvuldig voor gerenommeerde cloudproviders met robuuste beveiligingspraktijken en zorg ervoor dat uw eigen interne configuraties aansluiten bij best practices. Cloudproviders zijn tegenwoordig als de leenheren van weleer; als kasteelheer kan je niet zonder, maar je moet er wel vanuit kunnen gaan dat ze je ook echt komen ontzetten als je kasteel belegerd wordt. 

4. Mobile device management (MDM): Aangezien medewerkers toegang hebben tot gegevens vanaf persoonlijke en zakelijke telefoons, wordt MDM cruciaal. MDM-oplossingen stellen organisaties in staat om verloren of gestolen apparaten op afstand te wissen, wachtwoordbeleid af te dwingen en de toegang tot gevoelige applicaties te beperken. Als je apparaten in de verkeerde handen vallen moet het onmogelijk zijn voor de vijand om informatie aan ze te onttrekken. Gegevensdragers in het feodale tijdperk waren informanten en spionnen – mensen. De ultieme methode van gegevensbescherming die zij gebruikten was de befaamde gifcapsule. Wij bootsen dit na met remote wipes en “killswitches” in onze MDM tools.

5. De kracht van encryptie: Encryptie versleutelt gegevens, waardoor ze onbruikbaar worden voor onbevoegde partijen, zelfs als ze worden onderschept. Organisaties moeten gebruikmaken van versleuteling in rust (op apparaten) en tijdens transport (over netwerken) om gevoelige informatie te beschermen. Kasteelheren gebruikten veelal monniken en priesters als informaten en spionnen. Zij hadden op hun beurt versleutelde teksten bij zich die vermomd werden als Bijbelteksten en in cijferschrift geschreven werden. Onze moderne technieken zijn in uitvoering complexer, maar de onderliggende principes zijn gelijk gebleven. 

6. Incident response planning: Zelfs met de beste verdediging kunnen er datalekken plaatsvinden. Een goed gedefinieerd plan voor incidentrespons zorgt voor een snelle en gecoördineerde reactie op beveiligingsincidenten, waardoor schade en downtime worden geminimaliseerd. Wachten tot de muren vallen is te laat! Je crisisteam moet vandaag al gedefinieerd zijn en klaarstaan om in de bres te springen. 

7. Continue monitoring en verbetering: Het beveiligingslandschap is constant in ontwikkeling. Organisaties moeten hun systemen continu controleren op kwetsbaarheden, regelmatig penetratietesten uitvoeren en hun beveiligingsprotocollen updaten om voorop te blijven lopen op opkomende dreigingen. Kastelen ontwikkelden parallel aan de wapentechnologie van de dag, onze beveiliging is niet anders. 

De moderne werkplek biedt een schat aan voordelen, maar beveiliging mag geen bijzaak zijn. Door deze strategieën te implementeren, kunnen organisaties een veilige omgeving creëren waar hun gegevens worden beschermd en hun werknemers productief en bevoegd zijn.

Heeft u nog andere tips voor beveiliging op de moderne werkplek? Deel ze dan in de reacties hieronder!

Gebruik jij ook nog typemachines in je bedrijf? 

Cedric Liesnard, onze Business Productivity Consultant, neemt je mee in een interessant stuk over de ‘impact’ van technologie versus technologie als een sociaal proces tussen verschillende mensen.

Technology marches in seven-league boots from one ruthless, revolutionary conquest to another, tearing down old factories and industries, flinging up new processes with terrifying rapidity.” – Charles A. Beard, 1927

Het kan vaak lijken alsof ontwikkelingen in de techniek als een stoomwals over ons heenkomen. Alsof er geen menselijke bestuurder meer op de stoel zit die de richting of snelheid van de wals kan beïnvloeden laat staan beheersen.

Voor veel mensen kan het ook lijken alsof dat gevoel iets nieuws is. Iets van de laatste paar decennia. Of in ieder geval iets van de tijd sinds zij zelf volwassen geworden zijn. Dit gevoel gaat echter veel verder terug dan je misschien zou denken. Binnen de sociologie van wetenschap en techniek staat dit idee – dat de sociale structuur van onze maatschappij voortvloeit uit een onbeheersbare technologische vooruitgang – bekend als technologisch determinisme.

‘De ‘impact’ van technologie

Dit technologisch determinisme is verleidelijk. Het is immers fijn om over technologie te denken alsof het een constante stroom van verbetering en vooruitgang betreft. Alsof de geschiedenis van technologische ontwikkeling een ordelijk en rationeel pad gevolgd heeft en de wereld om ons heen precies het doel was waar alle beslissingen sinds het begin der tijden naartoe gewerkt hebben.

Deze illusie wordt verder gevoed door onze obsessie met goede resultaten en successen. Maar als je je alleen richt op de zaken die achteraf succesvol blijken, kan je belangrijke en leerzame lessen makkelijk missen of negeren. Daarom ontstond in de sociologie eind vorige eeuw een theorie die recht tegen dit determinisme indruiste: sociaal constructivisme van technologie.

Sociaal constructivisme

Binnen dit raamwerk worden technologische ontwikkelingen gezien als product van een sociaal proces tussen verschillende mensen. Niet per se de (achteraf gezien) “beste” oplossing overleeft dus het innovatieproces, maar juist de oplossing die de meeste stakeholders over de streep trekt. Dit zou meteen vragen moeten oproepen: hoe kunnen we leren van fouten in plaats van ons te richten op successen? En waarom kan een “inferieur” product of proces als winnaar uit de bus komen?

Successen en mislukkingen

Om te beginnen dienen we successen en mislukkingen met hetzelfde gewicht te behandelen. Dit symmetrieprincipe voorkomt dat we successen uitleggen met de cyclische redenering “het is een succes geworden omdat het de beste oplossing was, en het was duidelijk de beste oplossing omdat het nu een succes is”. Als we dit symmetrieprincipe in gedachten houden blijkt vaak dat technologie die we nu als vanzelfsprekend of als intrinsiek de beste oplossing zien in werkelijkheid beïnvloed is door een enorm scala aan factoren waaronder cultuur, geschiedenis, identiteit, moraliteit, machtsverhoudingen, alsook willekeur en geluk.

Context is belangrijk

We vinden het vanzelfsprekend dat computers digitaal en in de basis gebaseerd op Booleaanse algebra zijn. Maar de eerste computers waren analoge machines, die op basis van elektrische, mechanische of hydraulische kwantiteiten een modeloplossing voor een probleem genereerden (zie bijvoorbeeld Deltar: Delta Getij Analogon Rekenmachine, gebruikt voor de Deltawerken).

Digitaal versus analoog?

Deze manier van werken bleek echter onhandig voor precieze berekeningen en niet geschikt voor gegeneraliseerde computers gebaseerd op het model van de Turingmachine. Als we hier niet verder over nadenken is de conclusie duidelijk: digitale computers zijn inherent beter dan analoge computers en dus overleefde de digitale computer en verdween de analoge.

Tegenwoordig is analoog echter aan een comeback bezig, dankzij de enorme groei van artificial intelligence waar gebruik gemaakt wordt van deep neural networks. Analoog was dus zeker geen slechte technologie, maar een waar door de relevante actoren binnen de computerwereld een tijd lang geen grote waarde aan werd toegekend. Als men deze “gefaalde” techniek dus had weggezet als “verdwenen, dus slecht en niet bruikbaar” zou er nu een potentiële oplossing voor een nieuw probleem ontbreken.

Reflectie is ook belangrijk

Wat is dan een voorbeeld van een “inferieur” product dat dankzij sociale processen een winnaar is? Neem het toetsenbord waarmee ik dit stuk geschreven heb. Dikke kans dat je toetsenbord, net als het mijne, een QWERTY-layout heeft (misschien AZERTY als je dit vanuit België leest). Is QWERTY dan de “beste” layout om Nederlands mee te schrijven? Je gokt het al: natuurlijk niet. Maar men was gewend aan QWERTY op de typemachines en dus werd deze overgeheveld naar toetsenborden voor computers.

Ga eens praten met iemand die de Dvorak-layout gebruikt en je bent al snel genezen van het idee dat QWERTY overleeft omdat iedereen het de “beste” layout vindt. Soms overleven bepaalde technologieën wel omdat ze beter geschikt zijn voor hun doel, maar dit moeten we niet beschouwen als een gesloten hoofdstuk of als een afgeronde stap in de technologieboom zoals die vaak in strategy games te vinden is.

Hoe zit het binnen jouw bedrijf?

Laat je successen dus eens voor wat ze zijn en ga als bedrijf na: wat kunnen we leren van onze “fouten” en “mislukkingen”? Wie weet heb je gewoon nog een oplossing liggen voor een probleem dat je in het verleden niet voorzien had. En vraag je eens af waarom je bepaalde processen hanteert zoals ze zijn. Is dat echt omdat het zo’n goede logische processen zijn? Of ben je uit gemakzucht met een eeuwenoude typemachine aan het werken?

De invloed van COVID-19 op projectmanagement

De pandemie heeft een grote impact op de (nieuwe) manier van werken. Door het (al dan niet verplicht) thuiswerken, heeft ook de projectmanager de manier van werken aan moeten passen. Het praatje bij het koffieapparaat wordt gemist. En even snel langs die collega voor de laatste details is er niet meer bij. Behoren de brainstormsessies met een ‘brownpaper’ wand tot de verleden tijd? Zomaar een paar voorbeelden die zeker niet zijn verdwenen, maar wel op en andere creatieve wijze tot stand moeten komen. Ook als de pandemie voorbij is, zal projectmanagement niet meer fulltime naar het kantoorbureau terugkeren. Hoe ziet projectmanagement er na het coronatijdperk uit?

Samenwerken op afstand

De afgelopen twee jaar heeft ons geleerd dat veel projecten prima uitgevoerd kunnen worden vanuit een thuiswerkomgeving. In het begin van de coronacrisis was het misschien even wennen, maar de digitale projectmeeting is inmiddels een vast ritueel geworden.

Dit blijft waarschijnlijk zo, grotendeels vanwege het aantal bewezen voordelen van thuiswerken voor werkgevers en werknemers: van verhoogde productiviteitsniveaus tot verbeterde flexibiliteit. Daar waar thuiswerken drie jaar terug vaak nog onderwerp van discussie was, hebben ondernemingen nu te maken met een ongekende verschuiving naar werken op afstand. Kantoortuinen worden steeds meer ingericht op het hybride werken van de toekomst.

Het zorgde echter ook voor uitdagingen. Werken op afstand verandert immers de dynamiek van de werkplek volledig. Daardoor zijn bepaalde werkprocessen moeilijker uitvoerbaar, zoals spontane samenwerking, teambuilding en andere projectmanagementtaken. Dit werkt doorgaans veel beter wanneer alle teamleden aanwezig zijn om ideeën met elkaar uit te wisselen.

Wees creatief en vind andere of betere manieren om hetzelfde niveau van samenwerking aan te moedigen als projectteamleden zich niet in dezelfde ruimte bevinden. Dit zal grotendeels afhangen van het feit of we effectief met elkaar kunnen communiceren.

Communicatie

Het thuiswerken kan een negatief effect hebben op de betrokkenheid van werknemers. Effectieve communicatiekanalen zijn daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat projectmedewerkers goed gemotiveerd blijven. Zo raken online communicatietools om te chatten (Teams, Slack), videotools (Teams, Zoom), organisatietools (Trello, Confluence) en brainstormingtools (Miro) steeds meer ingebed op de werkplek.

Veranderende rol door technologie

In de loop der jaren heeft technologie een ware revolutie teweeggebracht in de manier waarop projecten worden beheerd. Tien jaar geleden zou het idee om effectief vanuit huis te werken niet serieus zijn genomen. Nog maar twee jaar geleden gold het samen in één ruimte zitten als voorwaarde voor een succesvol agile project.

Cloudgebaseerde systemen worden steeds vaker gebruikt bij projectbeheer. Als zodanig zullen software, gegevensopslag, servertoegang, beheersystemen en een hele reeks HR-taken veel meer gestroomlijnd worden, waardoor de interne werkomgeving van veel bedrijven en projecten verandert.

Deze verandering roept echter ook vragen op over gegevensbeveiliging, waardoor het projectsupport juist ook over die vaardigheden dient te beschikken om de online toegang en aanwezigheid van hun bedrijf in de cloud te beschermen. 

Niet één projectmanagementmethode

Een decennium terug zouden projectmanagers al hun projecten volgens één en dezelfde projectmanagementmethode managen… Projectmanagers zijn nu veel flexibeler en creëren vaak ‘gecombineerde benaderingen’ (agile en waterval), afgestemd op de behoeften van hun specifieke project en de verschillende projectmanagementmethodes. Deze gecombineerde projectmanagement benaderingen blijken over het algemeen succesvoller dan het traditionele proces met één raamwerk.

Maak jezelf daarom proactief vertrouwd met een reeks ‘andere’ potentieel bruikbare methodes. Je weet tenslotte nooit wanneer een op samenwerking gebaseerde aanpak van pas kan komen.

Sta open voor de toekomst

COVID-19 heeft misschien een catastrofaal effect gehad op de projectmanagementsector, maar het heeft bedrijven ook de mogelijkheid geboden om hun strategieën voor de toekomst te onderbreken, na te denken en te heroverwegen. In plaats van vast te blijven zitten in het verleden en een verouderd werkmodel, is dit het ideale moment om naar de toekomst te kijken en de trends te omarmen die de industrie de komende maanden biedt. Bijvoorbeeld door:

  • op technologie gebaseerde systemen te implementeren;
  • werk vanuit huis te optimaliseren, en;
  • eventuele nieuwe vaardigheden te leren en toe te passen.

Daarmee zorg je ervoor dat niet alleen jouw bedrijf de pandemie overleeft, maar ook dat jij jezelf verder ontwikkelt en groeit.