Wij groeien door!

Etesian is een groeiende IT organisatie met de daarbij behorende informele cultuur. We hebben ambitieuze (groei)plannen. Daarom zoeken we continu naar mensen die met ons mee willen groeien.

MISSCHIEN BEN JIJ DAT WEL!


Door onze jarenlange ervaring in de IT branche, kunnen we complexe projecten binnen de gestelde kaders tot een succesvol einde begeleiden. Onze mensen zijn persoonlijk en betrokken. Ben je langdurig ziek of is er een baby geboren? Kijk er niet van op als je wordt overladen met kaartjes en cadeautjes van collega’s. We zijn open en eerlijk tegen elkaar en alle collega’s zijn in het bezit van een duidelijke en waardevolle mening. Als we het ergens niet mee eens zijn vertellen we elkaar dat. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol en gezond bedrijf. Het geven van vertrouwen zorgt voor een hoge betrokkenheid. Dat komt bij Etesian tot uiting in een open en transparante bedrijfsvoering. Zo worden de financiële -en projectresultaten met alle medewerkers gedeeld. We vertrouwen op gezond verstand en geven de medewerkers daarom de nodige vrijheid. Wij leggen graag zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij jou als professional neer. We geloven in kansen en die geven we je graag. Wij belonen goede ideeën, bij ons worden ze niet ‘weg gemanaged’.

Zo kun je bijvoorbeeld zelf beslissen waarvoor je je persoonlijke opleidingsbudget wilt inzetten. Etesian voelt zich verantwoordelijk voor haar opdrachten en projecten. We sturen op het resultaat en houden hierbij rekening met de relaties tussen de verschillende partijen en opdrachtgever. 

Ruimte voor opleiding en ontwikkeling

Een tevreden, vakbekwame en gedreven professional levert de beste resultaten op in de uitdagende projecten die wij uitvoeren voor onze klanten. Wij hechten heel veel waarde aan het blijven opleiden van onze professionals. Alleen dan kunnen wij de kwaliteit van het werk garanderen in een branche die continu in beweging is en waar de veranderingen elkaar snel opvolgen.  

Bij ons krijg je dus voldoende ruimte om te leren. We beseffen dat dit met vallen en opstaan gaat. We juichen het toe om telkens een nieuwe stap te zetten, ook al gaat het niet altijd meteen goed. Dat lossen we dan samen wel weer op. 

Met de snelheid waarin technologische ontwikkelingen zich tegenwoordig opvolgen is het bijhouden van je kennis op deze gebieden ook een steeds belangrijker onderdeel van je carrièrepad. Je krijgt bij ons veel ruimte om je te ontwikkelen binnen je eigen expertise en vakgebied, mits dit past binnen de strategie van het bedrijf. 

Samen met je directe leidinggevende bespreken en bepalen we korte en lange termijn doelen om tot een persoonlijk programma te komen dat aansluit op je wensen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Als je deel uitmaakt van ons team, sta je er nooit alleen voor. Wij leren van elkaar en helpen elkaar verder. Samenwerken is dan ook een belangrijk begrip voor Etesian. Ook omdat wij vaak met meerdere stakeholders en verschillende teams projecten tot een succesvol eind brengen. Daarnaast gaan wij meerdere keren per jaar samen op pad – formeel en informeel – om elkaar beter te begrijpen en te versterken in projecten.