Wat zijn de verschillen tussen business analyse en business consultancy?

verschillen tussen business analyse en business consultancy

Bij de serviceline Management Consultancy van Etesian IT Consulting hebben wij ervaren business analisten en business consultants in dienst. Deze professionals kunnen jou als manager van de IT-afdeling ondersteunen en adviseren bij het maken van de juiste keuzes op organisatorisch- en ICT-gebied en de vertaalslag maken van de behoeften naar het inrichten van de informatievoorziening (geautomatiseerde processen, datawarehouses, IT-systemen, enz…). In de praktijk zie je vaak dat de benaming voor de functies business analyse en business consultancy door elkaar worden gebruikt, alsof het één en dezelfde functie is. Er zit zeker overlap in beide functies. Toch hebben ze hun eigen verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden. Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen business analyse en business consultancy? Wij het leggen het graag uit!

Etesian is een IT-consultancy bedrijf, daarom beperken we ons in deze blog op de analyse en consultancy rollen die IT-gerelateerd zijn. De taken en verantwoordelijkheden van een business analist en een business consultant kennen veel overeenkomsten in het werk dat zij uitvoeren. Er zijn zeker duidelijke verschillen tussen beide functies te onderkennen. Grofweg kunnen we stellen dat het zwaartepunt van een consultant ligt op het adviseren van organisaties bij bedrijfskundige en IT-vraagstukken. Een analist heeft de focus op het analyseren van behoeften, wensen en eisen, die voortkomen uit de beantwoording van deze vraagstukken, en het vertalen daarvan naar oplossingen in de informatievoorziening.

De business analist

Een business analist is primair verantwoordelijk voor het analyseren van bedrijfsprocessen, informatievoorziening en behoeften, wensen en eisen uit de organisatie. Hij onderzoekt zowel de huidige situatie als de gewenste toekomstige situatie. Om dit als analist voor elkaar te krijgen, dien je het speelveld van de business te begrijpen. Wat is de achterliggende reden van een verandering? Waarom wil de organisatie veranderen? Wie zijn je stakeholders? Welke stakeholders zijn de beslissers en wie hebben de (business) kennis over het vraagstuk? Middels onderzoek van beschreven informatie, interviews en workshops zal de analist de benodigde kennis op moeten doen om het vraagstuk helder krijgen en deze te kunnen formuleren in woord en beeld. Tevens geeft de analist zijn mening en advies over de verschillende mogelijke oplossingen voor de behoeften, wensen en eisen van de business ten aanzien van de te ontwikkelen informatievoorziening. Hij kijkt kritisch naar de organisatie strategie en bedrijfsprocessen, zodat de toekomstige informatievoorziening daarop aan kan sluiten en identificeert mogelijke verbeteringen en verbetervoorstellen die de organisatie kunnen helpen in hun vooruitgang. Het signaleren van risico’s en knelpunten en adviseren hierin, horen daarbij. Wellicht ten overvloede, alle stakeholders worden uiteraard hierbij betrokken.

verschillen tussen business analyse en business consultancy

De business consultant

Een business consultant is primair verantwoordelijk voor het analyseren en adviseren van het management over de businessplannen, interne en externe factoren, bedrijfsprocessen en -doelstellingen, de strategie rondom de informatievoorziening en de bijbehorende bedrijfsbehoeften. Hij houdt zich bezig met de vraag: Welke innovatieve oplossingen zijn er mogelijk voor de uitdagingen van de organisatie? Dit houdt eveneens in het onderzoeken en herkennen van trends en ontwikkelingen in IT, de kansen en bedreigingen die daarbij horen en advies en richting geven over de informatievoorziening. Ook de consultant zal zijn onderzoek moeten baseren op beschreven informatie, interviews en workshops met stakeholders, veelal op managementniveau.

De verschillen tussen business analyse en business consultancy

  • Onze business analisten helpen onze klant bij het vormgeven van de informatievoorziening.
  • Onze business consultants helpen onze klanten bij het maken van de juiste keuzes voor de informatievoorziening.