Meer waarde creëren met Scrum Teams? Ga experimenteren!

Meer waarde creëren met Scrum Teams

Werk je met Scrum teams? Dan hoef je vantevoren niet precies te weten waar je naartoe gaat. Tot welk tussenproduct je moet komen. Wat je wel moet doen? Zoveel mogelijk feedback verzamelen door te experimenteren en die gebruiken in je volgende stap.

Scrum teams en Empowered teams

Scrum start met ‘empowered teams’ – teams die in staat gesteld worden om hun verantwoordelijkheden te nemen binnen het totale proces en die in korte feedbackcycli op iteratieve wijze werken aan complex werk.

Aan de start van complex werk is nog lang niet alles duidelijk. Veel details liggen nog buiten het zichtveld van het team en moeten onderzocht worden door hypotheses te stellen, deze te testen en op basis van de uitkomsten en nieuwe inzichten het plan bij te stellen daar waar nodig. Met iedere cyclus wordt meer duidelijk en verdwijnt de mist aan de horizon steeds meer.

Projecten als experimenten

Naarmate het werk in complexiteit groeit, wordt de hoeveelheid informatie welke op voorhand bekend is kleiner. Plannen op voorhand kan voor complex werk nooit alle onduidelijkheid wegnemen. Scrum Teams hoeven het perfecte idee niet de eerste keer te vinden. In plaats daarvan zouden Scrum Teams juist aangemoedigd moeten worden om alles als een experiment te zien en snel te itereren in korte bouw/meet/leercycli.

Strategische doelen

De mogelijkheid om te innoveren, te zorgen dat het werk wat gedaan wordt aan een product of dienst ook echt waarde toegevoegd voor de klant/eindgebruiker, geeft ruimte om te werken naar strategische doelen. Door te experimenteren kan de huidige staat van een product of dienst in korte cycli worden onderzocht en kan er toegewerkt worden naar de strategische doelen. Korte cycli geven sneller data en eerder de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig.

Testen met de klant/eindgebruiker in het achterhoofd

Het kennen van klanten en eindgebruikers is een belangrijk onderdeel van het juiste product of de juiste dienst ontwikkelen.

  • Wie zijn onze klanten/eindgebruikers?
  • Welke problemen proberen wij voor onze klanten/eindgebruikers op te lossen?
  • Wat hebben zij eigenlijk nodig?
  • Wat voor impact kan ons product hebben?

Het zijn allemaal vragen die belangrijk zijn om tijdens de ontwikkeling helder te hebben, maar ook zeker mee te nemen in het experimenteren. Het Scrum Team is enthousiast over een nieuw te ontwikkelen feature welke meerdere sprints zal kosten om te bouwen, maar zit de klant/eindgebruiker ook te wachten op die feature? Wat lost het voor hen op?

Resultaat van experimenteren

Het resultaat van een experiment is wat het effect (de toegevoegde waarde) ervan is voor de klant/eindgebruiker. Wat er geproduceerd wordt is het resultaat van activiteiten zoals het aantal features, bug fixes, story points etc. Het resultaat kan gemeten worden in conversie, omzet, klanttevredenheid, gebruik van product door de eindgebruiker. De uitkomst van experimenten zou gericht moeten zijn op het (maatschappelijke) resultaat en niet op wat er geproduceerd wordt.

Meten van waarde

Resultaten, experimenteren en werken naar strategische doelen is niet mogelijk zonder te meten. Door te meten wordt inzichtelijk gemaakt welke waarde daadwerkelijk geleverd wordt. Scrum.org’s Evidence-Based Management is een framework welke Scrum ondersteunt door de mogelijkheid te bieden om waarde te meten in zogenaamde Key Value Areas. Key Value Areas kunnen gezien worden als perspectieven op waarde en de mogelijkheid van de organisatie om waarde te leveren.

Conclusie

Experimenteren is een belangrijk onderdeel van Scrum. De inzichten verkregen uit experimenteren helpen om bij te sturen in de juiste richting en geeft inzicht in de mogelijkheden. Producten of diensten opleveren zonder enige vorm van validatie bij klanten en eindgebruikers is een risico welke het slagen van de product of dienst onnodig in gevaar brengt. Investeren in tijd zodat Scrum Teams hun aannames kunnen valideren op basis van kennis over de belangen van echte klanten en eindgebruikers laat zien welke oplossing de juiste is.

Ben je benieuwd hoe testen in jouw Scrum Team geïmplementeerd of geoptimaliseerd kan worden? Neem dan contact op om een afspraak te plannen!