Collaboration

Collaboration, oftewel Samenwerken. Iedereen is er dagelijks mee bezig maar toch staan we er zelden bij stil. Is de huidige manier waarop we samenwerken wel efficient en effectief?

Het succes van een bedrijf of organisatie is afhankelijk van een goede samenwerking en communicatie. Toch worden beide, samenwerken en communicatie, vaak gezien als een struikelblok. Herkent u onderstaande situaties?

  • U zit met een vraag maar weet eigenlijk niet zeker wie u het antwoord kan geven. Daarop besluit u een e-mail te richten aan meerdere personen. Uiteindelijk voelt niemand zich geroepen om een antwoord te geven en blijft u met uw vraag zitten.
  • U ontvangt een document ter review per e-mail. U maakt een aantal wijzigingen in het document en mailt het gewijzigde document terug naar de auteur. Wanneer u later de finale versie van het document ontvangt, ziet u dat uw wijzigingen helaas niet zijn doorgevoerd.
  • U heeft onlangs een interessant document gelezen, dat stond opgeslagen op de G:-schijf. Echter bent u nu al 15 minuten bezig om diverse folders te openen op deze G:-schijf omdat u niet meer exact weet in welke folder het document opgeslagen stond.

Zonder een duidelijke visie en strategie op samenwerken en communicatie lijken tools allemaal uw problemen op te kunnen lossen. Echter kunnen deze tools er tevens voor zorgen dat u van de drup in de regen belandt.

Plaats- en tijdonafhankelijke werken, always on always connected, het Nieuwe Werken. Het zijn allemaal termen welke de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd. De professionals van Etesian weten hoe je nieuwe moderne technieken en methoden inzet om je organisatie wendbaarder, efficiënter en effectiever te maken.

Lees ook: Microsoft SharePoint