Business Consultancy

Business Consultancy

Het vakgebied Business Consultancy kan worden gedefinieerd als ‘het aanbieden van advies en/of implementatiediensten aan directie of management met als doel het verbeteren van de effectiviteit van de bedrijfsvoering, de bedrijfsstrategie en de operationele processen’.

Een business consultant is iemand die advies geeft aan het management van een onderneming om de effectiviteit van de bedrijfsstrategie te optimaliseren. Vaak gaat de rol van een business consultant verder dan het geven van advies en is deze ook nauw betrokken bij de implementatie en uitvoering van een advies. Het kan hierbij gaan om adviezen op strategisch gebied, maar ook om advies over bijvoorbeeld organisatie- of ICT-vraagstukken. Als business consultant functioneer je op strategisch niveau binnen een organisatie en dien je de omgeving (vaak de directie of het management van een bedrijf of afdeling) te overtuigen van de toegevoegde waarde van je advies.

Wat doet een business consultant?

  • In kaart brengen van de bedrijfsstrategie en de mogelijke problemen of bedreigingen die deze met zich meebrengt;
  • Analyseren van problemen, bedreigingen en andere struikelblokken binnen de business en op basis hiervan genereren van oplossingen en alternatieven;
  • Creëren van draagvlak voor veranderingen, zowel op strategisch als operationeel gebied;
  • Verrichten van impactanalyses, benchmarkanalyses en andere onderzoeken;
  • Beheren en bewaken van requirements gedurende projecten.

 

Wij helpen u graag met het verwezenlijken van uw doelstellingen.